Ο Μέγας Αγιασμός

Μέγας Αγιασμός Το Άγιο Όρος είναι το καλύτερο πρότυπο σε πολλά θέματα λειτουργικής ζωής, και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Είναι η υπερχιλιόχρονη παράδοση αλλά και η καθημερινή μεγάλη λειτουργική ζωή. Είναι η γνώση των Τυπικών και η…

Περισσότερα...